تاپل در پایتون

تاپل در پایتون

در این آموزش قصد داریم به دیتا تایپ tuple تاپل در پایتون بپردازیم.

تاپل شباهتی زیادی به لیست در پایتون دارد چرا که مشابه با لیست نگهدارنده ای از مقادیر یا آبچکت ها می‌باشد که به صورت دنباله ای ذخیره شده و از طریق ایندکس قابل دسترسی هستند.

 

شباهت های لیست با تاپل

 • هر دو نوع داده یک دنباله هستند
 • لیست و تاپل می‌توانند به عنوان نگهدارنده ی مجموعه از دیتا های دیگر باشند
 • لیست و تاپل هر دو مرتب هستند و به همین دلیل از طریق ایندکس قابل دسترسی هستند

 

تفاوت های لیست با تاپل

 • لیست معمولا به عنوان نگهدارنده ای برای داده ها با تایپ یکسان استفاده می‌شود و در مقابل تاپل برای تایپ های متفاوت (الزامی وجود ندارد و هر دو می‌توانند هرنوع داده ای را نگهداری کنند)
 • تاپل برخلاف لیست یک دیتا تایپ Immutable است و پس از ایجاد شدن دیگر قابل تغییر نیست
 • تاپل کمی از لیست سریع تر است

ساخت تاپل در پایتون

در پایتون با استفاده از () یا فانکشن ()tuple می‌توانیم یک تاپل جدید ایجاد کنیم.

نکته : در پایتون کاما یک تاپل ایجاد می‌کند و استفاده از پرانتز بجز هنگام ورودی دادن به فانکشن اختیاری است، به همین دلیل تمامی متغیر های کد زیر یک تاپل هستند.

a = ()
b= tuple()
c = 1,2,3,'red',True,[]
d = None,

 

دسترسی به مقادیر تاپل

همانطور که قبلا اشاره شد، تاپل نیز همانند لیست و استرینگ در پایتون یک دنباله است و به کمک ایندکس می‌توان به مقادیر آن دسترسی داشت.

my_tuple = 1,2,3,'red',True,[]

print(my_tuple[0])
print(my_tuple[-1])

>>> 1
>>> []

 

کاربرد های تاپل در پایتون

هر دیتا تایپی ممکن است در موارد بسیاری کاربرد داشته باشد که باتوجه به تجربه ما در کدنویسی کشف و شناخته می‌شود.

اما یکی از مهم ترین کاربرد های تاپل، استفاده از تاپل در فانکشن ها به منظور داشتن خروجی ها چندتایی است.

در کد زیر با استفاده از تاپل می‌توانیم حاصل جمع و حاصل ضرب دو عدد را در فانکشن temp به عنوان خروجی داشته باشیم.

def temp(num1,num2):
  total = num1 + num2
  multi = num1 * num2
  return total , multi

result1 , result2 = temp(2,3)

print(result1)
print(result2)

>>> 5
>>> 6

 

ارسال دیدگاه