لیست در پایتون

در ادامه جلسات دوره آموزش رایگان پایتون Python مقدماتی تا پیشرفته در این آموزش به مبحث لیست در پایتون که یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث پایتون است می‌پردازیم.

 

لیست در پایتون

یک لیست دنباله ای از مقادیر است که به ترتیب کنار هم قرار گرفته اند. پس لیست را می‌توان به عنوان یک نگهدارنده برای تعدادی آبجکت در نظر گرفت.

برای ایجاد لیست در پایتون به راحتی هر تعداد مقداری که لازم دارید را با استفاده از کاما ,  درون براکت [] اضافه کنید.

planets = ["Earth", "Mars", "Saturn", "Jupiter"]

در پایتون یک لیست می‌تواند شامل هر نوع داده متفاوتی باشد. برای مثال لیست زیر شامل عدد، رشته و یک لیست دیگر است.

mixed_list = ["Hey", 123, ["Dog", "Cat", "Bird"]]

 

دسترسی به آیتم های لیست

با استفاده از ایندکس به راحتی می‌توان به آیتم های لیست دسترسی داشت. همانطور که می‌دانیم پایتون از ایندکس 0 استفاده می‌کند پس برای دسترسی به اولین مقدار لیست به شکل زیر عمل می‌کنیم :

planets = ["Earth", "Mars", "Saturn", "Jupiter"]
print(planets[0])

 

ایندکس منفی

شکل دسترسی به آیتم های لیست با استفاده از ایندکس مثبت را دیدیم. اما با استفاده از ایندکس منفی هم می‌توانیم به این مقادیر دسترسی داشته باشیم.
به این صورت که آخرین خانه لیست ایندکس -1 را دارد و به همین ترتیب برای خانه های قبلی شروع به کم شدن ایندکس می‌کند.

پس برای دسترسی به آخرین مقدار یک لیست می‌توانیم به شکل زیر عمل کنیم :

planets = ["Earth", "Mars", "Saturn", "Jupiter"]
print(planets[-1])

>>>Jupiter

 

در انتها بهتر است آموزش متد های لیست رو هم ببینید.

ارسال دیدگاه