اعداد در پایتون و کاربرد Type

در ادامه جلسات دوره آموزش رایگان پایتون Python مقدماتی تا پیشرفته در این آموزش به اعداد در پایتون نگاهی خواهیم داشت و با دو نوع تایپ اعداد در پایتون آشنا می‌شویم.

در پایتون سه نوع داده عددی برای استفاده وجود دارد :

integers, float, and complex

 

int

Int یا Integers در پایتون هر عدد منفی و مثبتی به همراه خود صفر می‌توند یک داده از نوع Int باشد.

هنگام تعریف اعداد منفی و مثب هیچ محدودیتی وجود ندارد. (البته که محدودیت حافظه همیشه بوده)

>>> 0
0
>>> 100
100
>>> -10
10
>>> 1234567890
1234567890
>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
5000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

تمام اینتیجر ها یک آبجکت از کلاس int هستند. با استفاده از دستور تایپ می‌توانیم نوع هر آبجکتی را مشاهده کنیم.

>>>type(100)
<class 'int'>

>>> x=1234567890
>>> type(x)
<class 'int'>

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y)
<class 'int'>

اعداد مثبت نمی‌توانند با صفر شروع شوند. همینطور باید توجه داشته که از ویرگول یا کاما نمی‌توان برای جدا سازی اعداد استفاده کرد.

برای جدا سازی اعداد به منظور نمایش بهتر . خوانایی بیشتر می‌توان از آندرلاین _ استفاده کرد.

>>> x=1_234_567_890
>>> x
1234567890

توجه داشته باشید که Integer ها نمی‌توانند مقدار اعشاری داشته باشند چرا که با این کار به دیتا تایپ دیگر اعداد یعنی float تبدیل می‌شوند.

>>> x=5
>>> type(x)
<class 'int'>
>>> x=5.0
>>> type(x)
<class 'float'>

با استفاده از فانکشن int می‌توانیم تایپ float یا string را به مقدار صحیح یعنی یک Integer تبدیل کنیم.

در ویدیو و مقاله رشته ها در پایتون با دیتا تایپ استرینگ بیشتر آشنا می‌شویم.

>>> int('100')
100
>>> int('-10')
-10
>>> int('5.5')
5
>>> int('100', 2)
4

 

float

برای نمایش اعداد اعشاری در پایتون باید از این دیتا تایپ استفاده کرد. به این صورت که ابتدا مقدار صحیح عدد را نوشته و سپس با یک نقطه آن را از قسمت اعشاری جدا کنیم.

برای مثال برای نمایش عدد پی 3.14 در پایتون باید از این تایپ استفاده کنیم.

>>> pi=3.14
>>> pi
3.14
>>> type(pi)
<class 'float'>

float ها هم شبیه به int محدودیتی در تعریف ندارند و می‌تونند با آندرلاین از هم جدا شوند. همینطور با فانکشن float می‌توان تایپ های رشته ای یا صحیح را به یک float تبدیل کرد.

>>> float('5.5')
5.5
>>> float('5')
5.0
>>> float('     -5')
-5.0
>>> float('1e3')
1000.0
>>> float('-Infinity')
-inf
>>> float('inf')
inf

 

تفاوت استاتیک تایپ و داینامیک تایپ :

اگر به طور خیلی ساده و خلاصه بخواهیم تفاوت استاتیک تایپ و داینامیک تایپ ذا شرح دهیم، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد :

1- در زبان های استاتیک ما تایپ و نوع داده را به برنامه اعلام می‌کنیم برخلاف زبان های داینامیک تایپ که خود مفسر یا کامپایلر نوع داده را انتخاب می‌کند.

2- در زبان های Static Type برخلاف زبان های Dynamic Type در حین اجرای برنامه نمی‌توان تایپ یک متغیر را تغییر داد.

برای توضیحات بیشتر حتما ویدیو اول صفحه را مشاهده کنید.

 

ارسال دیدگاه