رشته در پایتون

رشته یا استرینگ دنباله ای از کاراکتر های یونیکد است.

به همین دلیل یک رشته در پایتون می‌تواند هر نمادی از یونیکد را نگهداری کند که دایره گسترده ای از زبان های مختلف، اموجی ها و… را شامل می‌شود.

 

ساخت رشته در پایتون

رشته ها در پایتون می‌توانند با استفاده از تک کوتیشن، دابل کوتیشن و همینطور شکل سه تایی این ها ساخته شوند!

البته که فانکشن و سازنده رشته یعنی ()str هم یک رشته خالی ایجاد می‌کند.

a = "Hello"
b = 'Hello'
c = """Hello"""
d = '''Hello'''

print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))
print(type(d))

<class 'str'>
<class 'str'>
<class 'str'>
<class 'str'>

 

دسترسی به کاراکتر های رشته

رشته نیز همانند لیست و تاپل یک دنباله است و از ایندکس و اسلایس پشتیبانی می‌کند.

پس با استفاده از براکت ها و نوشتن ایندکس موردنظر می‌توان به یک کاراکتر مخصوص دسترسی پیدا کرد.

text = "Hello"

print(text[0])
print(text[-1])

>>> H
>>> o

 

غیر قابل تغییر بودن رشته

رشته یک آبجکت Immutable است و پس از ایجاد شدن دیگر نمی‌توان مقدار آن را تغییر داد.

text = "Hello"

text[0] = 'Y'

>>> TypeError: 'str' object does not support item assignment

 

برای توضیحات بیشتر و کامل تر ویدیو اول صفحه را مشاهده کنید.

ارسال دیدگاه