PIP چیست ؟

پایتون کتابخانه های بسیار مفید و متنوعی همراه خود دارد که پس از نصب می‌توان از آن ها استفاده کرد. اما در پاره ای از اوقات نیاز به نصب کتابخانه ای مجزا از کتابخانه های استاندارد پایتون احساس می‌شود.
البته هیچ جای نگرانی نیست چرا که یکی از نقاط قوت پایتون، کامیونیتی قدرتمند و فعال آن است که نتیجه آن وجود کتابخانه های قدرتمند و کاربردی در شاخه های مختلف می‌باشد.
برای بهره ‌مندی از این قابلیت زبان باید سراع  PyPI رفت که مخفف Python Package Index می‌باشد. PyPI بزرگترین و رایج ترین مخزن برای جستجو و نصب کتابخانه های پایتون است.

برای جستجو یک پکیج می‌توان از سرچ باکس ابتدای صفحه اصلی PyPI استفاده کرد. به طور مثال جستجوی عبارت requests نتایج مختلفی را برمی‌گرداند که با کلیک روی هر کدام جزئیات بیشتری از پکیج قابل مشاهده است.

PIP چیست ؟

pip یک ابزار بسیار کاربردی و قدرتمند برای پایتون است که می‌توان گفت کار اصلی آن مدیریت و نصب پکیج های پایتونی از PyPI و سایر مخازن می‌باشد. pip از python 3.4 به بعد به صورت پیشفرض همراه با پایتون نصب می‌شود.

در ادامه به برخی از کاربرد ها و دستورات pip خواهیم پرداخت :

توجه : اگر دستور pip در ترمینال قابل شناسایی نبود، با pip3 تلاش کنید اگر مشکل همچنان پابرجا بود احتمالا فرایند نصب اولیه پایتون با مشکلی همراه بوده است.
راه های مختلفی برای نصب pip وجود دارد اما ساده ترین آن نصب مجدد پایتون است.

نصب پکیج

برای نصب یک پکیج از دستور install استفاده کنید.
package_name را به نام کتابخانه مورد نظر تغییر دهید.

pip install package_name

دستور زیر کتابخانه requests را نصب می‌کند :

pip install requests

از این لحظه به بعد می‌توانید از پکیج requests در پروژه های خود استفاده کنید.
کد زیر یک ریکوئست GET به سایت دات پای میزند و محتوای آن را چاپ می‌کند :

import requests

response = requests.get('https://dotpy.ir/')
print(response.text)

نصب نسخه ای بخصوص از یک پکیج

برای نصب یک ورژن خاص از کتابخانه مورد نظر از سینتکس زیر استفاده کنید.

pip install package_name==version

دستور زیر دقیقا ورژن requests 2.25.1 را برای ما نصب می‌کند.

pip install requests==2.25.1

مشاهده پکیج های نصب شده

pip list

برای نمایش پکیج های نصب شده روی سیستم از دستور pip list استفاده کنید. خروجی این دستور نام پکیج های نصب شده به همراه ورژن آن ها است.

Package  Version
---------- ---------
certifi  2020.12.5
chardet  4.0.0
idna    2.10
pip    21.0.1
pyaes   1.6.1
pyasn1   0.4.8
requests  2.25.1
rsa    4.7.2
setuptools 52.0.0
urllib3  1.26.4

حذف پکیج

pip uninstall

برای حذف یک پکیج نصب شده از دستور pip uninstall استفاده کنید.
دستور زیر کتابخانه requests را حذف می‌کند. پارامتر y- به معنای تایید عملیات حذف می‌باشد.

pip uninstall requests -y

ساخت فایل نیازمندی های پروژه

pip freeze

در اکثر پروژه های پایتونی یک فایل با نام requirements.txt به چشم می‌خورد که محتوای آن پکیج هایی است که پروژه مورد نظر برای اجرا شدن و کارکرد صحیح به آن ها نیاز دازد.
حتی ممکن است فایل دیگری با نام requirements_dev.txt یا هر نام دیگری موجود باشد که نیازمندی های محیط تست و توسعه را مشخص کند.
دستور pip freeze پکیج های نصب شده را با فرمت فایل نیازمندی ها به ما نشان می‌دهد.

aioredis==1.3.1
arrow==1.0.3
astroid==2.5.1
async-timeout==3.0.1
backcall==0.2.0
beautifulsoup4==4.9.3
bottle==0.12.19
bs4==0.0.1

با سمبل < می‌توان خروجی دستور را روی یک فایل متنی که در اینجا مورد نظر ما requirements.txt می‌باشد، رایت کرد.

pip freeze > requirements.txt

بدیهی است که الزامی به استفاده از این سمبل نیست و می‌توان خروجی را با کپی پیست کردن درون فایل ذخیره کرد.

 

در این آموزش برای نصب پکیج ها از یک محیط مجازی استفاده کردیم که بهتر است در آموزش محیط مجازی پایتون با این ابزار مهم بیشتر آشنا شوید.

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه