تابع در پایتون

در این آموزش با کاربرد توابع و نحوه تعریف تابع در پایتون آشنا می‌شویم.

 

فانکشن یا تابع چیست؟

یک تابع مجموعه ای از کدهای به هم مرتبط است که وظیفه مشخص و معینی را انجام می‌دهد.

تابع می‌تواند ورودی دریافت کند و پس از پردازش یک یا چند خروجی به برگشت دهد.

به کمک توابع می‌توانیم یک برنامه را به بخش های کوچکتری تقسیم کنیم که قابلیت استفاده مجدد نیز دارند. این کار باعث افزایش خوانایی و تسریع در روند توسعه نرم افزار می‌شود.

 

تعریف تابع در پایتون

کد زیر برای ما یک فانکشن تعریف می‌کند.

def my_print():
   print(1)

def : کلمه کلیدی پایتون برای تعریف توابع است

my_print : نام دلخواه ما برای فانکشن است که باید طبق قوانین و توافقات تعریف شناسه ها انتخاب شود
() : اگر فانکشن ورودی داشته باشد در این قسمت داخل پرانتز قرار می‌گیرد
در اینجا به فانکشن my_print هیچ ورودی ای داده نشده، در ادامه با نحوه ورودی دادن به تابع آشنا می‌شویم

: پس از دو نقطه دستورات اصلی فانکشن نوشته می‌شود

برای نوشتن دستورات باید از یک فاصله یا بیشتر شروع به نوشتن کدها کنیم.

 

اجزا کردن فانکشن در پایتون

با نوشتن نام فانکشن و قرار دادن () روبروی آن می‌توانیم یک فانکشن را اجرا کنیم.
کد زیر باعث می‌شود فانکشن my_print فراخوانی شود و دستورات درون آن اجرا شود که باعث چاپ عدد یک در خروجی می‌شود.

my_print()

 

ورودی دادن به فانکشن در پایتون

در حال حاضر فانکشن my_print فقط می‌تواند عدد 1 را چاپ کند. اما با استفاده از قابلیت ورودی دادن به فانکشن می‌توانیم هر عدد یا مقدار دلخواه دیگری را به کمک این فانکشن پرینت کنیم.

def my_print(vorodi):
   print(vorodi)

my_print(100)
my_print('hello')
my_print(True)

در مثال بالا برای فانکشن my_print یک ورودی اجباری تعریف کرده ایم و سپس از آن ورودی در فانکشن print داخلی پایتون استفاده کرده ایم.

ارسال دیدگاه