بولین در پایتون

بولین چیست ؟

بولین در پایتون یا سایر زبان ها برنامه نویسی به این منطق اشاره دارد که یک آبجکت یا یک عبارت از دو حالت صحیح یا غلط خارج نیست.
این منطق پس از ریاضی دانی به همین نام یعنی جرج بول شکل گرفت که اگر به اساس و پایه کامپیوتر ها یعنی صفر و یک توجه داشته باشیم قابل درک تر می‌شود.
در واقع کلاس بولین یک زیرمجموعه از کلاس اعداد صحیح int می‌یاشد و به همین دلیل True و False به ترتیب مقادیر 1 و 0 را هم دارند و حتی عملگرهای حسابی رو آن ها قابل اجرا است.
در پایتون برخلاف اکثر زبان های برنامه نویسی، خروجی های بولین یعنی True و False با حرف اول بزرگ نوشته می‌شود.

print(True - True)
print(True * 3)

>>> 0
>>> 3

 

کاربرد بولین ها

از آنجایی که دیدیم بولین فقط یکی از دو حالت را می‌تواند داشته باشد پس به خوبی می‌تواند برای تفکیک کردن شرایط و حالات استفاده شود.
مثلا در زندگی روزمره خاموش یا روشن بودن لامپ دو حالت متفاوت است که در لحظه فقط یکی از این حالت ها برقرار است.
روش بودن لامپ را به عنوان True و خلاف آن یعنی خاموش بودن چراغ را به عنوان False و وضعیت لامپ در نظر بگیرید.
پس بر همین اساس می‌توانیم کدی بنویسیم که اگر وضعیت روی True بود پیغام “لامپ روشن است” را برای کاربر چاپ کند و همینطور پیام متفاوتی برای خاموش بودن آن
کاربرد اصلی بولین و عملگرهای آن برای نوشتن شرط ها می‌باشد که در آموزش دستورات شرطی در پایتون به آن به صورت کامل تر و با مثال های بیشتر پرداخته شده است.

 

برای توضیح عملگرهای مقایسه ای به ویدیو ابتدای صفحه مراجع کنید.

ارسال دیدگاه