بولین ها و عملگر های مقایسه ای

در این آموزش به دیتا تایپ بولین True False و عملگر های مقایسه ای در پایتون می پردازیم.

ارسال دیدگاه