محتوای آموزش رایگان پایتون
python-string-methods

متد های رشته در پایتون

python-print-cover

دستور پرینت در پایتون

در این آموزش به استفاده حرفه ای از تابع print و آشنایی با تمام پارامتر های آن می‌پردازیم.
python-functions-cover

تابع در پایتون

در این آموزش با کاربرد توابع و نحوه تعریف تابع در پایتون آشنا می‌شویم.
python-pass-cover

pass در پایتون

در این آموزش به کلمه کلیدی pass در پایتون و رایج ترین کاربرد های آن می‌پردازیم.
python-booleans-cover

بولین ها و عملگر های مقایسه ای

در این آموزش به دیتا تایپ بولین True False و عملگر های مقایسه ای در پایتون می پردازیم.
Python-strings-cover

رشته ها در پایتون

در این آموزش با رشته ها دیتا تایپ استرینگ String در پایتون و شیوه ی ذخیره سازی آن در حافظه آشنا می‌شویم
python-arithmetic-operators-cover

اولویت عملگر های حسابی

در این آموزش با اولویت و تقدم عملگر های حسابی در برنامه نویسی و پایتون آشنا می‌شویم.
python-numeric-types

بررسی تایپ اعداد و کاربرد Type

در این آموزش به بررسی دو نوع از تایپ های عددی پایتون int و float می‌پردازیم. همچنین با کاربرد Type در برنامه نویسی آشنا می‌شویم.