فصل هفتم

فصلی هفت که در بخش Tutorial اسناد پایتون بطور مفصل شرح داده شده است. متاسفانه من ۳بار این فصل رو بطور کامل ترجمه کردم و بک آپ گرفتم ولی بطورشگفت انگیزی اکنون هیچی از آن مطالب در دست نمی باشد. برای اینکه آموزش پایه مان نارس نباشد تصمیم گرفتم یه نگاه به کل این بخش در اسناد اصلی بیاندازم و تمام مثال هایش را با شرح توضیحاتی هر چند نا منطبق با محتویات این اسناد بیان کنم.
ادامه خواندن فصل هفتم