بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال

کیفیت خدمات فن کیفیت خدمات (SERVQUAL) لیگ برتر فوتبال ایران در دسته بندی علوم انسانی
بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را
در صورت نیاز دانلود نمایید.

هدف از انجام این تحقیق بررسی و تحلیل شکاف بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده از خدمات ارائه شده در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال، توسط مشتریان بود. روش انجام این تحقیق از نوع آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از تماشاچیان، کادر فنی، بازیکنان و مدیران باشگاه های فعال در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 91-90. نمونه آماری نیز در مرحله مصاحبه به صورت هدفمند (36 نفر) و در مرحله پرسشنامه با روش طبقه ای (470 نفر) از تمامی ورزشگاه­های لیگ­برتر انتخاب ­شد که در نهایت 442 پرسشنامه برگشت­داده­شد. پس از انجام مصاحبه های کیفی به دوصورت غیرساختارمند و گروه متمرکز و همچنین مطالعه اسناد و مدارک و ادبیات تحقیق، 85 نیاز به عنوان نیازهای مشتریان لیگ برتر شناسائی­ شد که پس از تلخیص و دسته­بندی به صورت یک پرسشنامه 42 آیتمی در 5 بعد منابع انسانی، استادیوم­ها، برنامه­ریزی و مدیریت، اطلاع رسانی و خدمات اضافی طبق روش سروکوال به صورت دووجه کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک­شده تهیه­شد. نتایج آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای کولموگرو …

 • هجرت پیامبر اعظم

  ,هجرت,پیامبر,اعظمهجرت,پیامبر,اعظم,(ص,),و,نقش,آن,در,گسترش,اسلام,, هجرت پیامبر اعظم در دسته بندی علوم پایه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به هجرت پیامبر اعظم را که در دسته بندی علوم پایه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. هجرت پیامبر اعظم لینک دانلود و…

 • نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی

  ,نقش,مجلات,و,کتابهای,کمک,آموزشی,نقش,مجلات,و,کتابهای,کمک,آموزشی,در,تدریس, نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی در دسته بندی کتاب ، جزوه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی را که در دسته بندی کتاب ، جزوه قرار دارد را در صورت نیاز…

 • تحقیق امار پيشينه پيشرفت تحصيلي

  ,پیشینه,پیشرفت,تحصیلیپیشینه,ادبیات,تحقیق ,تحقیق امار پیشینه پیشرفت تحصیلی در دسته بندی علوم پایه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق امار پيشينه پيشرفت تحصيلي را که در دسته بندی علوم پایه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق امار…

 • مقاله در مورد مديريت ريسك جامع

  مدیریت ریسک جامع, مدیریت, ریسک جامع, ریسک در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله در مورد مديريت ريسك جامع را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • دانلود مقاله حسابداری حقوق و دستمزد

  اهمیت سیستم حقوق و دستمزد,مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد ,سیستم حقوق و دستمزد و اهمیت آن,سیستم حقوق و دستمزد,دانلود پروژه اهمیت سیستم حقوق و در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود مقاله حسابداری…

 • اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟

  ,اختلافات,اساسی,و,کلّی,در,مذهب,تشیع,و,تسنّن,چیستاختلافات,اساسی,و,کلّی,در,مذهب,تشیع,و,تسنّن,چیست, اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چی در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟ را که در دسته بندی علوم انسانی…

 • تحقیق درمورد گوگل چيست ؟ 32 ص

  ,گوگل,چیست,,32,صفهرست ,تحقیق درمورد گوگل چیست 32 ص در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق درمورد گوگل چيست ؟ 32 ص را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت…

 • تحقیق امار بررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر اصفهان با ويژگي

  ,بررسی,رابطه,انگیزش,پیشرفت,تحصیلی,دانش,آموزان,دختر,و,پسر,دوره,راهنمایی,شهر,اصفهان,با,ویژگی(,بررسی,رابطه,انگیزش,پیشرفت,تحصیلی,دانش,آموزان,دخت در دسته بندی علوم پایه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق امار بررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر اصفهان با ويژگي را که در دسته بندی علوم پایه قرار دارد…

 • پاورپوینت مفاهيم سيستم عامل

  دانلود مفاهیم سیستم عامل,تحقیق مفاهیم سیستم عامل,مقاله مفاهیم سیستم عامل,مفاهیم سیستم عامل در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به پاورپوینت مفاهيم سيستم عامل را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را…

 • پاورپوینت حرکت اروپای شرقی به سمت اقتصاد بازار و و آثار ان بر مدیریت منابع انسانی

  دانلود حرکت اروپای شرقی به سمت اقتصاد بازار و و آثار ان بر مدیریت منابع انسانی,تحقیق حرکت اروپای شرقی به سمت اقتصاد بازار و و آثار ان بر مدیری در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل…